Studiebegeleiding Accent

Individuele studiebegeleiding voor studenten van het MBO, HBO en WO

Wie ben ik


Mijn naam is Saskia Vaags. Ik ben opgeleid als orthopedagoog en heb meer dan 20 jaar in het beroepsonderwijs gewerkt. Als docent pedagogiek en psychologie en als studieloopbaanbegeleider heb ik veel ervaring met het begeleiden van studenten.

Daarnaast heb ik met lang bezig gehouden met examinering. Wat voor mij zeer belangrijk is dat elke student een eerlijke en objectieve beoordeling krijg. Onafhankelijk van wat de docent van de betreffende student 'vindt'. Ik heb docenten begeleid bij het ontwikkelen van examens. Daar lag het accent op het formuleren van vragen op het juiste niveau en in de juiste context. Bijvoorbeeld het formuleren van vragen op het niveau van feiten, -begrip of juist op inzicht. Ook het vaststellen en analyseren van examens behoorde tot mijn taken. Van deze ervaring maak ik gebruik bij de begeleiding van studenten. Om studenten goed voor te bereiden op hun tentamen is het van belang te weten wat voor soort vragen je kunt verwachten. Dan kan je heel gericht, dus efficiënt studeren.

De laatste jaren heb ik gewerkt als onderwijskundig adviseur/ adviseur examinering. Interessant, maar ik miste het contact met studenten. Daarom ben ik in 2019 gestart met mijn praktijk voor studiebegeleiding. Om me te kunnen specialiseren in datgene wat ik altijd graag gedaan heb: het begeleiden van studenten bij hun studie en loopbaan.

Ik ondersteun je bij het plannen en organiseren van je studie, het efficiënt en effectief leren studeren,  en ik kan helpen je beter te leren concentreren/ focussen. Ook voor meer algemene vragen over je studie en loopbaan kun je bij mij terecht.

Het belang van studiebegeleiding heb ik zelf ervaren. Ik weet hoe belangrijk het is om bij de start van je studie of op momenten dat je vastloopt, hulp te krijgen. De studiebegeleiding die ik zelf in het begin van mijn studie heb gekregen heeft mij geholpen om zonder al te veel stress mijn studies te af te ronden. Waar ik veel van heb geleerd en wat ik nog steeds toepas in mijn werk is een goede planning maken, dat geeft rust. Het bestuderen van lange teksten en boeken heb ik geleerd door onder andere de methode 'Studeren door schematiseren'. Dit is iets wat ik altijd heb gedaan en nog steeds doe. Deze vaardigheden zijn ook van belang voor de rest van je leven. Wanneer je gaat werken, een lange reis wilt gaan maken of een huis gaat kopen. Plannen, organiseren / effectief en efficiënt werken zijn vaardigheden die je altijd kunt inzetten.

Zelf heb ik Orthopedagogiek gestudeerd (1e en 2e graad). Tijdens deze studies en mijn werk in het onderwijs heb ik veel kennis opgedaan over ontwikkelingspsychologie en didactiek. Ook heb ik veel inzicht opgedaan over het brein, hoe we leren en de rol van motivatie. Inclusief hoe je denkt over studeren. Ook wetenschappelijke publicaties van o.a. Paul Kirschner vormen de uitgangspunten van Studiebegeleiding Accent. Voor meer informatie over mijn achtergrond kun je ook terecht op LinkedIn. 


E-mailen
Bellen
Map
Info