Studiebegeleiding Accent

Individuele studiebegeleiding voor studenten van het MBO, HBO en WO

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingesteld om je privacy beter te beschermen.

Studiebegeleiding Accent houdt zich aan deze wet.

Studiebegeleiding Accent - Saskia Vaags - is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring staat waar jouw gegevens zijn opgeslagen en waarom. Ook lees je wat jouw rechten zijn in verband met je gegevens en hoe je daarvan gebruik kunt maken. Persoonsgegevens Studiebegeleiding Accent verwerkt je persoonsgegevens vanaf het moment dat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar (hebt) verstrekt. Studiebegeleiding Accent is een eenmanszaak, gerund door Saskia Vaags.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze opslaat:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Telefoonnummer

Bij minderjarige studenten worden deze gegevens verstrekt door de ouder/ verzorger.

Studiebegeleiding Accent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de opdracht die je hebt verstrekt, inclusief de betaling daarvan.

- Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van haar diensten

-Te analyseren hoe bezoekers van haar website gebruikmaken, zodat de website aangepast kan worden

- Studiebegeleiding Accent verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ze wettelijk verplicht is, zoals gegevens voor de belastingaangifte

- Studiebegeleiding Accent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Contactgegevens. Als je contact opneemt met Studiebegeleiding Accent dan worden je gegevens, zoals je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. De bewaartermijn is 7 jaar. Reden: Fiscale bewaarplicht.  

Gegevens over websitebezoek. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics. Reden: Voor websitestatistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren. Delen van persoonsgegevens met derden: Studiebegeleiding Accent deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Studiebegeleiding Accent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studiebegeleiding Accent jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden na jouw nadrukkelijke toestemming. Studiebegeleiding Accent maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers: Hostnet.nl verzorgt de hosting en het onderhoud van de website, het programma waarin het e-mailklantenbestand is opgeslagen. Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan de website. Rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studiebegeleiding Accent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ze van je heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering en overdracht doen via info@studiebegeleidingaccent.nl.

Studiebegeleiding Accent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons Beveiliging: Studiebegeleiding Accent neemt de bescherming van jouw gegevens uiteraard serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall die altijd up-to-date zijn. De server waarop de website staat, wordt beheerd door Hostnet.nl gevestigd in Amsterdam. Kopieën van tekstbestanden, zoals facturen, staan op een externe harde schijf die op een veilige plaats wordt bewaard.


E-mailen
Bellen
Map
Info